210 6519262 / 697 4367578

Ουρανίας 5 & Κρήτης, Χολαργός

info@nobilesound.gr

Αποτελείται από:

  • 12 Προβολείς Par 64
  • Βάσεις (Τζίνια) ύψους 4 μέτρων
  • Πολύχρωμά φίλτρα
  • Κονσόλα Φωτισμού
  • Dimmer 6 καναλιών
  • Ηλεκτρολογικό Πίνακα 32 Α
  • Πολυκαλώδια ρεύματος

Καλώδια Παροχής 5 Χ 32Α